Požární systémy (EPS)

Realizujeme:

Elektrické požární signalizace , návrh, projekt , realizace.

Ústředny EPS

Základní funkce ústředny

 • monitorování všech prvků sytému
 • vyhodnocování signalizace prvků na smyčkách
 • monitorování a ovládání připojených zařízení (požární klapky, nucené větrání, SHZ)
 • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS (PROVOZ – PORUCHA – POŽÁR)
 • signalizace požáru (JEDNOSTUPŇOVÁ – DVOUSTUPŇOVÁ)
 • napájení celého systému EPS certifikovanými zdroji

Hlásiče požáru

Tlačítkové hlásiče slouží k okamžitému vyvolání poplachu při zpozorování ohně či kouře (lidský činitel).

 • vnitřní
 • venkovní IP66

Automatické hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele (bodové, lineární).

Bodové hlásiče sledují fyzikální parametry na jednom místě.

 • kouřové
 • teplotní
 • kombinované
 • s detekcí CO
 • s integrovanou sirénou / hlasovým modulem

Lineární hlásiče sledují změnu fyzikálních parametrů na určitém úseku.

 • optické – reagují na přerušení paprsku (nebo více paprsků)
 • teplotní – reagují na překročení dané teploty po celé délce

Nasávací hlásiče

 • nasává vzorky vzduchu ze střežených prostor
 • vyhodnocení vzorku v komoře děje optickým nebo ionizačním čidlem

SENZOROVÉ VEDENÍ

 • Délka až 300m. 
 • Odolné proti mechanickému a chemickému působení, korozi, vlhkosti a prachu

Senzorové vedení je nepřetržitě monitorováno. Při rozpojení nebo zkratu vydá vyhodnocovací jednotka poruchové hlášení ústředně SHZ.

Při zvýšení teploty se mění elektrický odpor. S rostoucí teplotou se odpor snižuje. Tato změna je rozpoznána vyhodnocovací jednotkou, která po překročení nastavené spouštěcí teploty spustí poplach.

Signalizace poplachu

Při poplachu je okolí varováno spuštěním sirén či hlášením z evakuačního rozhlasu – nouzového zvukového systému (NZS). Signalizace může být doplněna stroboskopickými majáky pro upozornění osob s poruchou sluchu nebo v prostorách s velkým hlukovým zatížením.

Signalizace může být nastavena tak, aby byl poplach vyhlášen nejdříve v úseku s požárem, kvůli zamezení paniky ve zbytku objektu a včasné evakuaci osob z postižené oblasti.